REKLAMACJE

Drogi Kliencie!

Jeśli zakupiony przez Ciebie produkt okazał się wadliwy masz prawo do reklamacji.

W tym celu możesz skorzystać z gwarancji producenta (jeśli została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) albo z rękojmi (jeżeli towar ma wadę).

GWARANCJA PRODUCENTA

Szczegóły dotyczące realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Jeśli wybierzesz ten sposób reklamacji pamiętaj, że to gwarant rozpatruje reklamację, a nie Sklep internetowy HakaPaka.pl. 

Większość produktów posiada gwarancje, które są realizowane przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Szczegóły i dokładne adresy tych punktów znajdują się na kartach gwarancyjnych lub instrukcji dołączanych do produktów lub też na stronach internetowych producentów.

RĘKOJMIA

Reklamacja z tytułu rękojmi przysługuje Ci, jeżeli przed upływem 2 lat od dnia otrzymania produktu stwierdzisz, że posiada on wadę fizyczną.

Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Napisz proszę na nasz adres e-mail: sklep@hakapaka.pl, opisz swoją reklamację i załącz do wiadomości potwierdzenie zakupu w naszym sklepie (otrzymałeś je mailowo po realizacji zamówienia). W tytule maila wpisz „Reklamacja”.

W odpowiedzi otrzymasz od nas adres, na który należy wysłać reklamowany produkt i opis reklamacji wraz z określonymi oczekiwaniami co do jej rozpoznania. Możesz użyć naszego formularza reklamacyjnego.

Kliknij, aby pobrać formularz reklamacji.

Adres korespondencyjny:

Mateusz Gołębiowski

ul. Czerniakowska 20/84

00-714 Warszawa

 

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi zapoznaj się z Regulaminem.